Allmänt

Drillcon erbjuder undersökningsborrning, raiseborrning och geoservice till gruv- och anläggningsindustrin i Europa.
Kärnborrning
 • kärnborrning ovan jord
 • kärnborrning under jord
 • hammarborrning (jordprovtagning, kaxprover, jord-bergsondering)
 • borrhål för grundvattenmonitering
 • borrhålsmätning
Raiseborrning
 • Ett brett utbud av raiseborrmaskiner för borrning från 0,66 till 5,0 meter i diameter.
 • I gruvor
 • För anläggningsindustrin
Geoservices
 • Geofysik
 • Geologiska tjänster
 • Bergmekanik