Geoservice

Drillcons tjänster inom Geoservice

Drillcon erbjuder även tilläggstjänster inom geofysik, geologi och geotekniska tjänster såsom:

 • Instrument för avvikelsemätning av borrhål
 • Ground Penetration Radar för mätning från markytan eller i borrhål
 • Seismikundersökningar
 • Geologisk rapportering
 • Digital borrhålskamera
 • Utrustning för TEM-mätning på marken eller i borrhål
 • Gravity, magnetic, IP and resistivity surveys
 • Rock Mechanical In-situ stress measurements
 • Rock Mechanical monitoring devices

Geofysiska mätningar

Drillcon erbjuder även geofysiska mätningar som utförs på marken, i borrhål och i vissa fall under jord. Mätmetoderna omfattar ett brett utbud av metoder för prospektering och geoteknik. Nästan all utrustning är försedd med automatisk datainsamling. Mätresultaten matas dagligen in i datorer för att bekräfta resultaten som sedan skickas vidare till hemmakontoret där de bearbetas med hjälp av avancerad mjukvara för att snarast skickas vidare tillkunden i önskat format.

Drillcons geofysiska tjänster:

 • Mätplanering
 • Fältarbete
 • Databearbetning
 • Tolkning
 • Kartsammanställning
 • Rapportering
Metod Mark Borrhål
Gravitation +
Magnetism + +
Elektromagnetism + +
Electrical & IP + +
Radiometric + +
Seismik +
Radar + +
Petrophysics +

Geologi

Drillcon – marknadsledare inom geologisk kärnkartering

Drillcon’s geologer är specialiserade på geotekniska undersökning. Våra geologer utför också geologisk kärnkartering. Resultaten matas direkt in i datorer för bearbetning och utskrift med hjälp av avancerad mjukvara. Drillcon var först i Finland med att tillämpa Q-klassifisering vid kartering av borrkärnor. Våra geologer karterar och rapporterar också prover och resultat från bergspänningsmätningar och filmning av borrhål. Enligt vår uppskattning har Drillcon de senaste åren utfört merparten av geoteknisk kärnkartering i Finland.

Drillcons geologiska tjänster:

 • Geologisk och geoteknisk kärnkartering
 • Geologisk och geoteknisk kartering
 • Undersökningar för dimensionssten och ballast
 • Digital lagring och bearbetning av geologisk data

Bergmekanik

Marknadsledare i bergmekaniska undersökningar och installationer.

Drillcon utför in-situ bergspänningsmätning med hjälp av tvådimensionell hydralisk spräckning och tredimensionell överborrningsmetod. Drillcon mäter bergets elastiska parametrar med hjälp av P och S-vågor. Drillcon utför bergstabilitetsmätningar och installerar automatiska övervakningssystem för bergrörelser.

Drillcons tjänster inkluderar mätning, övervakning, rådgivning och teknisk rapportering:

 • In-situ bergspänningsmätning
 • Installation av extensiometrar
 • Installation av temperatur- och tryckgivare
 • Installation of övervakningssystem
 • Fastställande av bergets och bergprovers elestiska egenskap i fält och i laboratorium.