Infrastruktur

Drillcon Infrastructures verksamhet

Vi arbetar väldigt nära våra kunder med vår kunskap och långa erfarenhet av krävande projekt med hög komplexitet. Genom att lyssna på kundens idéer, villkor och slutliga mål kan vi rekommendera väl genomtänkta lösningar. Vi är ofta ett kosteffektivt alternativ i projekt där traditionell borrning inte är lämpligt på grund av känsliga strukturer som inte får utsättas för belastning och vibrationer

Typiska projekt är exempelvis borrning för armering av betongkonstruktioner som dammar och borrning för grundförstärkning av byggnader och andra strukturer i känsliga områden där borrning är den enda lämpliga metoden. Vi utför många av dessa arbeten på kulturmärkta byggnader.

Kraftverksdammar

I kraftverksdammar och andra betongkonstruktioner har diamantkärnborrning många fördelar. Metoden är helt vibrationsfri, vilket ger en minimal påverkan på konstruktionens omgivande miljö.

Borrkärnor från betong kan analyseras beträffande sprickbildning. Övergången mellan konstruktion och massiv sten är klart synlig.

  • Borrning för kabelmontering
  • Injektionsborrning
  • Borrning för tagning av kärnprov i betong och sten
Injektionsborrning

Fördelen med injektionsborrning genom diamantkärnborrning är att hålen lämnas rena. Detta gör det lättare att noggrant injektera även små sprickor.

Kärnan tas bort från injektionshålen, vilket gör att sprickorna i konstruktionen är synliga. Metoden är också vibrationsfri, vilket skyddar känsliga byggnader i det omgivande området.

Miljövänlig och
hållbar metod

Lång erfarenhet och solid kompetens
inom specialborrning

Drillcons traineeprogram garanterar en
god arbetsmiljö som leder
till hög och jämn kvalitet

Respektfull metod med det
medellång miljö och hållbar

Försiktig borrning med maskiner
liten och lätt med stor kapacitet

Lågbrus och perforering
vibrationsfri undvika
störa närliggande områden

Stor och välskött
maskinpark säkerställer
god leveranssäkerhet

Drillconanställd servicepersonal
med egen verkstad och
stort reservdels lager

Erfaren ledning
tillgänglig genom
alla faserna i projektet