Kärnborrning

Drillcon – Stark marknadsposition inom kärnborrning

Inom affärsområdet undersökningsborrning är Drillcon marknadsledande med en modern flotta av borriggar. Här finns en samlad erfarenhet och kompetens för olika typer av kärnborrning, under- och ovanjord. Inom anläggningssegmentet erbjuder vi tjänster och lösningar såsom förstärkning av vattendammar, injekteringsborrning, markförstärkning, styrd borrning samt geotekniska undersökningar.

 

Kärnborrning

Kärnborrning ovan och under jord med diesel eller eldrivna enheter.

 • Konventionell eller wirelineutrustning.
 • Kärndiameter från 22 till 102mm.
 • Dubbel eller trippelutrustning med splittuber.
 • Borrning med pylymerer för ökad kärnåtervinning

Hammarborrning

Hammarborrning används vanligen för att ta jord -och bergprover eller för jord/bergsondering. Vi erbjuder oilka provtagningar såsom:

 • Genomflödesprovtagare 0-16 eller 0.19 liters volym.
 • Tubprovtagare med 0.45 – 1.30 liters volym
 • Wire line provtagare med 0.87 – 2.60 liters volym

Tekniska undersökningar och tjänster

Drillcon erbjuder en rad mätningar och tjänster relaterade till borrning:

 • Optisk eller magnetisk borrhålsmätning
 • Styrd borrning
 • Olika former av kärnorientering
 • Vattenförlustmätningar
 • Geofysiska mätning i borrhål
 • Video eller digitala borrhålskameror
 • Kärnkartering