Raiseborrning

Drillcon – Kundens förstahandsval rörande Raiseborrning

Inom Affärsområdet Raiseborrning har Drillcon ökat fokus att bli marknadsledande. På Iberiska halvön är Drillcon marknadsledande och målet är att bli kundernas förstahandsval i resterande delen av Europa samt latinamerika. Drillcons flotta av raiseborriggar är väl underhållen med kapacitet att borra schakt som är mellan 0,66-6,5 m i diameter. Drillcon erbjuder kunder en erfaren ledning och operatörer med kompetens att borra berg- och ventilationsschakt i gruvor och tunnlar, tryckschakt i vattenkraftverk, mediahål borrning samt med Drillcon’s samarbetspartner erbjuda schaktsänkning.

 

Våra kunder är internationella mining – och byggföretag i Europa och Latinamerika. Vi erbjuder ett komplett utbud av olika diametrar och djup inom:
  • Ventilation
  • Ore and/or Waste passes
  • Production slot raises
  • Narrow vein mining
  • Shaft sinking projects
  • Box hole