December 16, 2016

Drillcon Investerar i Ytterligare Borrkapacitet

Drillcon har beslutat att under 2017 investera i ytterligare raiseborrningskapacitet för att möta behovet för tidigare kommunicerade affärer och ytterligare potential i marknaden. Investeringen uppgår totalt till ca 65 MSEK. Investeringen finansieras till största delen ur EU:s fond för infrastrukturprojekt 2020. Villkoren för denna finansiering medger att upp till ca 20 MSEK kan efterges om vissa parametrar uppnås. Dessa parametrar inkluderar bl.a. antal anställda och omsättningsökning vid utgången av 2019. Det går inte att idag säkert bedöma sannolikheten i att dessa parametrar kan uppnås.
November 4, 2016

Drillcon AB kvartalsrapport tre (3)

Omstrukturering och marknadsanpassning börjar ge resultat. Det har varit ett intensivt kvartal tre, där arbetet med omstrukturering och marknadsanpassning av Drillcon Scandinavia börjar ta form och generera ökade produktionsvolymer. Etableringen av det nya dotterbolaget Drillcon Americas SpA i Chile gav snabbt resultat och vårt första raiseborrning kontrakt slutits. Produktionen startas januari / februari, 2017. Vidare har vi besökt andra länder i Sydamerika i syfte att skapa en ökad förståelse om marknadsläget.
November 3, 2016

Ny Vd Till Drillcon Scandinavia AB

Det är med glädje vi kan meddela att Drillcon Scandinavia AB har rekryterat Svante Berglund som ny vd för bolaget. Svante Berglund startade sin karriär inom Drillcon koncernen november 1987 och har under sin anställning haft flera olika befattningar, senast som produktionschef med personal- och marknadsansvar. Med sin erfarenhet och kompetens ser vi med tillförsikt att Drillcon Scandinavia kommer få den stabilitet och möjlighet till fortsatt tillväxt på den skandinaviska marknaden.
October 3, 2016

Drillcons Dotterbolag I Sydamerika Har Erhållit Sitt Första Borrkontrakt

Drillcon AB:s nystartade dotterbolag Drillcon Americas SPA har erhållit sitt första borrkontrakt i Chile. Kontraktet avser raise-borrning av två schakt (om totalt ca 400 meter) i Chuquicamata-Calama. Projektet skall påbörjas i januari 2017 och beräknas vara klart under oktober 2017. Jag är mycket glad över att Drillcon fått förtroendet att genomföra detta projekt i Chile.
September 14, 2016

Drillcon AB Etablerar Dotterbolag I Sydamerika

Drillcon har tagit ett beslut att starta upp ett nytt dotterbolag i Sydamerika, Drillcon Americas SPA. Bolaget kommer ha sitt säte i Santiago, Chile, och förväntas vara operativt i slutet av oktober 2016. Vi har noterat ett ökat intresse av våra tjänster från kunder i Sydamerika. Med Drillcon Americas SPA kommer vi närmare våra kunder och vårt utbud av tjänster blir mer tillgängligt och kan anpassas efter kunders behov.
September 13, 2016

Förändringar i vårt dotterbolag Drillcon Core AB

Drillcon Core AB kommer att rekrytera en ny vd samt byter namn till Drillcon Scandinavia AB. Drillcon anpassar verksamheten efter marknadens behov. Detta görs genom namnbyte och organisationsförändring för att öka fokus på kundernas behov av tjänster på den skandinaviska marknaden. I anslutning till denna marknadsanpassning kommer även en ny vd att rekryteras.
August 17, 2016

Delårsrapport januari-juni 2016

Stabilt resultat i en fortsatt tuff marknad. Orderingången under året började bra, men har under kvartal 2 varit något svagare. Trots detta har Drillcon en volymtillväxt på ca två procent jämfört med föregående år (med det tidigare dotterbolag et, finska SMOY eliminerat). Jag bedömer att den underliggande efterfrågan av våra tjänster har ökat, och vi arbetar med att växa på våra befintliga marknader samt söker aktivt möjligheter att ta nya kontrakt på nya marknader.
May 23, 2016

Drillcon utökar borrningarna åt LKAB

Drillcon AB (publ), listat på First North Premier, tecknade via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB i mars ett två-årskontrakt med LKAB för kärnborrning under jord i Malmberget. Detta offentliggjordes i pressmeddelande 2016-03-03. Bolaget bedömde då att kontraktet skulle sysselsätta tre maskiner och omsätta 15-25 Mkr årligen. LKAB har nu tagit beslut att kraftigt utöka sitt borrprogram i Malmberget och Drillcon kommer att från och med juni ta ytterligare tre maskiner i drift och fördubbla produktionstakten.
May 18, 2016

Årsstämma i Drillcon AB (publ)

Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 18 maj hållit årsstämma i Nora.
May 11, 2016

Delårsrapport januari-mars 2016

"En bra start på året med kraftigt förbättrat rörelseresultat och goda utsikter för resten av året med bl.a. stigande metallpriser."
May 10, 2016

Drillcons nya CEO tillträder 18 maj

Som tidigare meddelats lämnar Mikael Berglund under 2016 sin tjänst som VD i Drillcon AB och CEO för Drillcon Group. Patrik Rylander har utsetts till ny VD och CEO. Patrik kommer att tillträda tjänsten i samband med Drillcons årsstämma den 18 maj.
May 3, 2016

Drillcon förnyar två borrkontrakt med Boliden

Drillcon AB, listat på First North Premier, har via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB förnyat två kontrakt för kärnborrning med Boliden. Båda kontrakten är tvååriga och gäller till 2018-02-28. Kontrakten omfattar borrning under jord i Garpenberg samt borrning för fältprospektering i Bergslagen. Under 2016 kommer 6 till 7 borrmaskiner att vara sysselsatta i projekten.
April 12, 2016

Kallelse Till Årsstämma

Nedanstående kallelse publiceras idag på Drillcons hemsida (www.drillcon.se) och kommer även att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2016. Samma dag annonseras även i Dagens Industri om att kallelse skett. Aktieägarna i Drillcon AB (publ), 556356-3880, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 kl. 14.00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora.
March 3, 2016

Drillcon får förnyat borrningskontrakt hos LKAB

Drillcon AB (publ), listat på First North Premier, har via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB, erhållit ett förnyat kontrakt för kärnborrning under jord i Malmberget av LKAB. Kontraktet som är tvåårigt, med option för ett tredje år, gäller från april 2016 och omfattar ca 30 000 till 50 000 borrmeter per år och kommer att sysselsätta tre borrmaskiner sju dagar i veckan. Kontraktsvärdet beräknas till mellan 15 och 25 Mkr årligen.
February 19, 2016

Bokslutskommuniké januari-december 2015

" Finska dotterbolaget i konkurs. Portugal fortsatt starkt trots svagare avslutning. Bra förutsättningar för 2016 där vi kan fokusera på att utveckla Portugal och Sverige."
January 15, 2016

Drillcon förnyar raiseborrningskontra kt i Portugal

Drillcon AB, listat på First North Premier, har via sitt portugisiska dotterbolag Drillcon Iberia SA fått kontraktet för raiseborrning i Neves Corvo-gruvan förnyat. Gruvan drivs av Somincor och är en del av Lundin Mining. Kontraktet som är tvåårigt omfattar 2016 och 2017 med option för ytterligare ett år. Volymen borrningen är inte garanterad men Drillcon räknar med att omsätta 25-30 MSEK per år. Kontraktet kommer att engagera två till tre raiseborrmaskiner.
January 4, 2016

Byte av CEO i Drillcon

Mikael Berglund lämnar under 2016 sin tjänst som VD i Drillcon AB och CEO för Drillcon Group. Patrik Rylander har utsetts till ny VD och CEO. Datumet för Patriks tillträde är ännu inte fastställt men det blir senast den 1 juli 2016. Fram till dess att Patrik har möjlighet att tillträda kommer Mikael att fortsätta som CEO.