April 23, 2020

Ett första kvartal som startade med två nya kontrakt

Ett första kvartal som startade med två nya kontrakt.
April 23, 2020

Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i Drillcon AB (publ), 556356-3880, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2020 kl. 14.00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora.
April 20, 2020

Kallelse till Drillcon årsstämma den 20 maj 2020

Årsstämma i Drillcon AB (publ) genomförs den 20 maj 2020, kl. 14:00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora.